Aktualności

Loading

Tutaj będziemy publikować wszystkie aktualności związane z realizacją Projektu Ukraina.

 

Projekt wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM) – 
wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt
spoczywa na organizatorze, a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM.