Regulamin uczestnictwa

Loading

Regulamin uczestnictwa

SEMINARIUM pt. „EMPOWERMENT – Siła Wzajemności”

Regulamin udziału w Seminarium

1. W Seminarium mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2. Udział w Seminarium jest bezpłatny

3. Zapisy na Seminarium odbywają się za pośrednictwem strony https://human-foundation.eu/empowerment-poland-2020/

4. Ilość uczestników na Seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Seminarium odbędzie się interaktywnie online za pośrednictwem aplikacji Zoom.

6. Zapisując się na Seminarium, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku/głosu podczas Seminarium. Uczestnik uprawnia Fundację Człowiek użycia swojego wizerunku/głosu dla celów promocyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji Człowiek

7. Zgoda wyrażona powyżej pozwala również, aby wizerunek oraz wypowiedzi zostały wykorzystane przez Fundację Człowiek nieodpłatnie. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji.

8. Fundacja Człowiek zastrzega sobie prawo do zmian programu, terminu lub odwołania Seminarium z przyczyn od siebie niezależnych.

9. Uczestnik Seminarium ma prawo do aktywnego udziału w wydarzeniu. Podczas wystąpienia Prelegentów kamery i mikrofony należy wyłączyć, zaś w sytuacji chęci zabrania głosu należy zgłosić to poprzez podniesienie „łapki” w aplikacji Zoom. Zabranie głosu oznacza włączenie mikrofonu oraz możliwość włączenia kamery. Po zabraniu głosu należy wyłączyć mikrofon i kamerę.

10. Zgłoszenie udziału w Seminarium jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

11. Pytania dotyczące Seminarium prosimy kierować na adres e -mail: contact@human-foundation.eu

12. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Seminarium pt. Empowerment – Siła Wzajemności” przez Fundację Człowiek (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.