O nas

Loading

Zdjęcie przedstawiające Mateusza Biernata w programie "Ocaleni"

O NAS

Mateusz Biernat założył Fundację Człowiek w 2015r., aby wspierać tych wszystkich, którzy, tak jak on kiedyś, borykają się z problemem powrotu do społeczeństwa po doświadczeniu kryzysu psychicznego.

Fundacja „Człowiek” to organizacja, której celem jest działalność na rzecz osób wykluczanych i stygmatyzowanych ze względu na „chorobę psychiczną”. Chcemy w szczególności wyjść naprzeciw ludziom obdarzonym ogromnym, wewnętrznym potencjałem, którzy niestety postrzegani są przez większą część społeczeństwa przez pryzmat nieprawdziwych stereotypów i traktowani są jako ludzie chorzy (w domyśle niebezpieczni, agresywni), a nie zdrowiejący. Ideą Fundacji jest im pomóc, a tym samym zwiększyć ich szanse na powrót do aktywnego i godnego życia w społeczeństwie – do pełnienia ról społecznych, nauki czy pracy.

Zmiana sposobu postrzegania osób po kryzysach psychicznych oraz myślenia o nich to długi proces, wymagający świadomych decyzji i działań oraz połączenia sił – bez tego trudno się spodziewać, że cokolwiek się zmieni. Osoby doświadczone kryzysem, czując się odrzucane, wykluczane, a nierzadko i wyśmiewane, tracą motywację do zmiany swojego życia i przestają rozwijać swój wewnętrzny potencjał, dlatego misją Fundacji jest umożliwiać tymże osobom ich własny rozwój.

CELE FUNDACJI TO M.IN.:

  • Propagowanie rozwoju świadomego społeczeństwa.
  • Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej, naukowej i zdrowotnej społeczeństwa.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej.
  • Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością, osób chorujących, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną, aż do dostępu do dóbr nauki, kultury i sztuki.
  • Działalność informacyjna, edukacyjna, poszerzająca w społeczeństwie wiedzę na temat integracji i reintegracji społecznej (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorujących oraz zagrożonym wykluczeniem), szerzenie wiedzy na temat salutogenez.
  • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach, przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania.
  • Stworzenie ogólnopolskiej sieci wsparcia

O FUNDACJI CZŁOWIEK W MEDIACH:

Inspirujący wywiad z Mateuszem Biernatem na stronie Mental Health Europe:

https://www.mhe-sme.org/mateusz-biernat-interview/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

STATUT FUNDACJI CZŁOWIEK (link)