human-foundation.eu - empowerment - because we care

Projekt Ukraina

Projekt Ukraina / Проект Україна

Zapraszamy na stronie głównej Projektu Ukraina, realizowanego przez Fundację Człowiek ze współpracy z Mental Health Europe!

 39 total views,  1 views today

Strona testowa PROJEKTU UKRAINA

Projekt wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM) – 
wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt
spoczywa na organizatorze, a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM.