Odczarować Ukrainę / Розчарувати Україну

Loading

ODCZAROWAĆ UKRAINĘ / РОЗЧАРУВАТИ УКРАЇНУ

Zrozumienie jest jedną z ważniejszych ludzkich potrzeb, która wpływa na poczucie wspólnoty z innymi oraz odczuwanie radości i spokoju w relacjach.

Co możemy zrobić, żeby zadbać o nasz wspólny dobrostan w społeczeństwie? Społeczeństwie w Polsce, które stanowią polscy i ukraińscy obywatele. Tak, aby nam wszystkim żyło się dobrze? Trzeba spróbować się zrozumieć nawzajem.

Розуміння – одна з найважливіших людських потреб, яка впливає на відчуття єдності з іншими та відчуття радості й миру у стосунках.

Що ми можемо зробити, щоб подбати про наш спільний добробут у суспільстві? У польському суспільстві, яке складається з польських та українських громадян. Щоб нам усім добре жилося разом? Ми повинні намагатися зрозуміти один одного.


Społeczny obraz Ukrainy w kontekście wojny / Публічний імідж України в контексті війни

Według badań socjologicznych podczas wojny społeczeństwo ukraińskie doświadcza drastycznej przemiany po agresji rosyjskiej, którą jest wojną cywilizacyjno –  kulturową. Jak te doświadczenia oddziaływają na inne społeczeństwa w pełnej niepewności epoce kryzysu klimatycznego?

Згідно з соціологічними дослідженнями, українське суспільство переживає радикальну трансформацію після російської агресії, яка є війною цивілізаційною та культурною. Як цей досвід впливає на інші суспільства в епоху кліматичної кризи, сповнену невизначеності?

Te i inne ciekawe analizy odnajdziesz w podcaście Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego / Ці та інші цікаві аналітичні матеріали можна знайти у подкасті Фонду радіо TOK FM та Фундації імені Стефана Баторія

https://audycje.tokfm.pl/podcast/140862,1-Spoleczny-portret-Ukrainy-jak-wojna-zmienia-naszych-sasiadow-sondaze


Mit kozacki – współczesna tożsamość i historia / Козацький міф – сучасна ідентичність та історія

Mit kozacki to fundament współczesnej ukraińskiej świadomości i państwowości – jakie ideały i narracje za nim stoją?

Козацький міф є основою сучасної української свідомості та державності – які ідеали та наративи стоять за ним?

Zachęcamy do posłuchania podcastu Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego / Запрошуємо вас послухати подкаст Фонду радіо TOK FM та Фундації імені Стефана Баторія

https://audycje.tokfm.pl/podcast/141868,4-Mit-kozacki-wspolczesna-tozsamosc-i-historia


Ukraińskie miasta na wojnie. Poranione, ale dumne z nadzieją patrzą w przyszłość [badanie] / Українські міста на війні. Поранені, але горді, вони з надією дивляться в майбутнє [дослідження]

21 ukraińskich miast. Jedne znajdowały się pod okupacją, inne są celami ataków z powietrza. Są też te które opiekują się uchodźcami i rannymi. Przeprowadzono tam badanie jej mieszkańców. Jakie mają wyzwania, czy mają nadzieję na przyszłość i odbudowę, jak ich zmienia wojna?

21 українське місто. Деякі з них опинилися під окупацією, інші є цілями авіаударів. Є й такі, що опікуються біженцями та пораненими. Там було проведено опитування його мешканців. Які виклики стоять перед ними, чи мають вони надію на майбутнє та відбудову, як війна змінює їх?

Zachęcamy do posłuchania podcastu Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego / Запрошуємо вас послухати подкаст Фонду радіо TOK FM та Фундації імені Стефана Баторія

https://audycje.tokfm.pl/podcast/143206,8-Ukrainskie-miasta-na-wojnie-Poranione-ale-dumne-z-nadzieja-patrza-w-przyszlosc-badanie


Ukraińscy emigranci o Europie, Polsce i perspektywie powrotu [badania] / Українські емігранти про Європу, Польщу та перспективу повернення [дослідження]

Badania socjologiczne prowadzone przez naukowców analizujących zmiany na Ukrainie podczas wojny oraz badanie grupy Rating wśród ukraińskich uchodźców i emigrantów. 

Соціологічні дослідження науковців, які аналізують зміни в Україні під час війни, та опитування групи „Рейтинг” серед українських біженців та мігрантів.

Zachęcamy do posłuchania podcastu Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego / Запрошуємо вас послухати подкаст Фонду радіо TOK FM та Фундації імені Стефана Баторія

https://audycje.tokfm.pl/podcast/145714,16-Zalamanie-demograficzne-strach-przed-korupcja-i-przyszlosc-Ukrainy-Ukrainscy-emigranci-o-Europie-Polsce-i-perspektywie-powrotu-badania


Polsko-ukraińskie relacje: między interesem a emocjami, między przeszłością a przyszłością / Польсько-українські відносини: між інтересом та емоціями, між минулим і майбутнім

Polska i Ukraina. Co łączy nasze kraje i społeczeństwa a co dzieli? Jaką rolę pełnią emocje a jaką interesy? O polityce, sieciach społecznościowych i interesach partyjnych.

Польща та Україна. Що об’єднує наші країни та суспільства і що їх розділяє? Яку роль відіграють емоції та інтереси? Про політику, соціальні мережі та партійні інтереси.

Zachęcamy do posłuchania podcastu Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego / Запрошуємо вас послухати подкаст Фонду радіо TOK FM та Фундації імені Стефана Баторія

https://audycje.tokfm.pl/podcast/142890,7-Polsko-ukrainskie-relacje-miedzy-interesem-a-emocjami-miedzy-przeszloscia-a-przyszloscia


Hrycaka globalna historia Ukrainy, czyli jak „wyrwać się z przeszłości” i modernizować naród / Глобальна історія України Грицака, або як „вирватися з минулого” та модернізувати націю

Bestsellerowa (w Ukrainie) książka prof. Jarosława Hrycaka „Ukraina. Wyrwać się z przeszłości”. Ma właśnie swoją premierę w Polsce (wrzesień 2023 r). To kompendium wiedzy o kluczowych dla Ukrainy wydarzeniach i trendach historycznych, ale też esej o narodzie, państwie, przemocy i modernizacji. Książkę napisana dla młodego pokolenia – pierwszego, którego nie dało się już zastraszyć, które już nie konstruuje naród, ale go reformuje.

книга професора Ярослава Грицака „Україна. Вириваючись із минулого”. Її прем’єра щойно відбулася у Польщі (вересень 2023 року). Це компендіум знань про ключові історичні події та тенденції в Україні, а також есе про націю, державу, насильство та модернізацію. Книга, написана для молодого покоління – перших, кого вже не залякати, хто вже не будує націю, а реформує її.

Zachęcamy do posłuchania podcastu Fundacji Radia TOK FM i Fundacji im. Stefana Batorego / Запрошуємо вас послухати подкаст Фонду радіо TOK FM та Фундації імені Стефана Баторія

https://audycje.tokfm.pl/podcast/145027,14-Hrycaka-globalna-historia-Ukrainy-czyli-jak-wyrwac-sie-z-przeszlosci-i-modernizowac-narod