Loading

[źródło ilustracji facebook]
Mateusz Biernat w Radio TOK FM opowiadał o tworzonej przez nas mapie wsparcia w kryzysach psychicznych. Audycja w całości dostępna jest na stronie radia: https://bit.ly/3BEg3tz
A obszerną wypowiedź, i apel, Mateusza umieszczamy tutaj:
💬 MapaWsparcia.Pl powstała pod koniec 2020 roku, kiedy obostrzenia sanitarne i lockdown, który wyniknął z jesiennej fali pandemii dość mocno dawał się we znaki. Pilna potrzeba tworzenia rozwiązań na tę sytuację była głównym wnioskiem seminarium w Parlamencie Europejskim, które wówczas organizowaliśmy.
W pandemii stało się jasne, że system wsparcia osób doświadczających kryzysu psychicznego musi stać się siecią opartą na współpracy i wzajemności różnych grup. Musi łączyć profesjonalistów i użytkowników. Aby tę sieć stworzyć trzeba mieć mapę zasobów, które są do dyspozycji dla poszukujących pomocy, ale także dla tych, którzy jej mogą udzielić.
Mapa daje możliwość nie tylko odnalezienia pomocy, ale też podjęcia dyskusji, dialogu na temat kondycji danych placówek i jakości wsparcia. Tworzymy w sieci otwartą wspólną przestrzeń, gdzie każdy, a zwłaszcza pacjent może szukać wsparcia zarówno w poszczególnych placówkach, jak i poza instytucjami, w lokalnych społecznościach. To jest bardzo ważne, gdy mówimy o wyzdrowieniu, o powrocie do własnych ról życiowych i społecznych po kryzysie psychicznym.
Dostęp do informacji, zrozumiale prowadzona, rzetelna komunikacja jest podstawowym prawem prawem człowieka. Pierwszym krokiem, by ją zapewnić, była nasza mapa wsparcia.
Nasze narzędzie pokazało na początku skalę różnic między regionami i białe plamy w Polsce. Pokazało również miejsca, gdzie oferta pomocy jest nieźle zorganizowana, działają placówki pomocy środowiskowej, są aktywne fundacje i stowarzyszenia samopomocowe. To też pokazało profesjonalistom, gdzie szukać dobrych wzorów, by organizować się na własnym terenie.
Głównym jednak przekazem naszych działań jest potrzeba zmiany paradygmatu, sposobu myślenia o naszym zdrowiu. To konieczne jeśli system zdrowia psychicznego ma być skuteczny i służyć osobom w kryzysach i ich bliskim. Chodzi o to, by kryzys nie spowodował, że stajemy się osobami chorymi, może nawet nieuleczalnie, przewlekle, ale stawał się okazją do rozwoju indywidualnego. Aby to było możliwe musimy wyjść z okowów stygmatyzacji i nauczyć się przeżywać nasze smutki, lęki i inne emocje w sposób, który pozwala znaleźć dla siebie miejsce. Wtedy dużo łatwiej jest wykonać pierwszy telefon do specjalisty i zwrócić się po pomoc, jeśli wiem, że problem, który przeżywam nie przekreśla moich życiowych osiągnięć czy planów.
Obecnie, jak wskazują badania, mamy do czynienia z dużym wzrostem myśli samobójczych, dlatego zmiana, umocnienie roli pacjentów, oddanie im głosu i prawa stanowienia o sobie jest priorytetem.
Dziękuję wolontariuszom Fundacji Człowiek, dziękuję przyjaciołom, takim jak Organek, który mówi o mapie na koncertach i promuje ją w teledysku do piosenki “Walcz”.
To właśnie dzięki zaangażowaniu takich wyjątkowych talentów możemy oferować rozwiązania, które jest poza systemem, a jednocześnie wskazuje drogę do tego, by sam system ochrony zdrowia mógł sprostać potrzebom użytkowników w obecnych czasach. Tworząc kompendium dostępnych bezpłatnie usługach zdrowia psychicznego przywracamy prawo wyboru sposobu leczenia, oceny, samostanowienie – te najbardziej zaniedbane obszary z dziedziny praw osób, które doświadczają smutku, lęku i innych emocji, których przeżywanie może prowadzić do rozwoju.
Obecnie w bazie mamy ponad 4000 placówek. Apeluję do wszystkich, by włączać się w tworzenie mapy – dodawanie adresów, wymianę opinii, aktualizację danych i wspieranie naszej Fundacji.