Loading

Naszym trzecim prelegentem będzie Jolijn Santegoeds – członek zarządu European Network of Ex/Users and Survivors of Psychiatry w regionie północnozachodnim, współprzewodnicząca World Network of Users and Survivors of Psychiatry. W maju 2017 wybrana do Rady Dyrektorów European Disability Forum. Jest aktywna na wszystkich poziomach, od praktycznych alternatyw w usługach zdrowia psychicznego po kształtowanie polityki i sesje ekspertów ONZ.

Rejestracja na konferencję: https://human-foundation.eu/empowerment-poland-2020/
#JolijnSantegoeds #patientempowerment #ocaleni

Meet Jolijn Santegoeds – our guest speaker at the conference.