Loading

Bądźmy dla siebie wyrozumiali!
Zamiast bycia surowym dla siebie, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech, zauważ swoje dokonania (te duże i te maleńkie) i doceń to jak wiele w życiu osiągnąłeś.
Traktuj siebie z taką samą wyrozumiałością, serdecznością i szacunkiem jakimi obdarzyłbyś kogoś bliskiego.
Bądź dla siebie delikatny, zaakceptuj siebie i naucz się kochać!
_______
Давайте будемо розуміти один одного!
Замість того, щоб бути суворим до себе, зупиніться на мить, зробіть глибокий вдих, помітьте свої досягнення (великі і маленькі) і оцініть, як багато ви досягли в житті.
Ставтеся до себе з таким же розумінням, сердечністю і повагою, як до близької вам людини.
Будьте лагідні до себе, прийміть себе і навчіться любити себе.
Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”