Loading

Krótki przewodnik dla młodych dorosłych na temat zdrowia psychicznego
 
Wczesna dorosłość to stresujący okres życia. Nawet w normalnych okolicznościach aż jedna na pięć młodych osób w wieku od 15 do 24 lat doświadcza znacznego cierpienia psychicznego w ciągu roku, a badania wskazują, że w czasie pandemii COVID-19 liczba ta mogła jeszcze wzrosnąć, przy czym doświadczenia depresji, lęku i samotności są nawet większe niż u dorosłych. Trudno się temu dziwić na to, jak wiele zakłóceń miało miejsce dla osób uczących się i przechodzących z edukacji do dorosłego życia.
 
Dlatego też Mental Health Europe (MHE) przygotowało ten krótki poradnik.
 
Ten przewodnik jest piątą częścią serii krótkich przewodników MHE, z których wszystkie mają ten sam ogólny cel. Poprzednie publikacje dotyczyły tematów: diagnozy psychiatrycznej, osobistego powrotu do zdrowia psychicznego, środków psychiatrycznych oraz rezygnacji stosowania przymusu i ograniczeń wolności w placówkach zdrowia psychicznego.
 
Plik do pobrania w wersji PDF w języku polskim i ukraińskim w naszych poradnikach!
 Kliknij w wybraną okładkę, aby pobrać! 
 
   
#mentalhealtheurope
#HumanFoundation
#MH_UKR
#pomocdlaukrainy
#zdrowie psychiczne
______________________
 
Короткий посібник для молодих людей про психічне здоров’я
 
Рання дорослість – це стресовий період життя. Навіть за звичайних обставин кожна п’ята молода людина у віці від 15 до 24 років зазнає значного психічного розладу протягом року, а дослідження показують, що під час пандемії COVID-19 ця цифра могла ще більше зрости, а рівень депресії, тривоги та самотності навіть вищий, ніж у дорослих. Не дивно, наскільки сильно постраждали ті, хто навчається та переходить від навчання до дорослого життя.
 
Саме тому організація Mental Health Europe (MHE) підготувала цей короткий посібник.
 
Цей посібник є п’ятою частиною серії коротких посібників від MHE, які мають однакову загальну мету. Попередні публікації висвітлювали теми психіатричної діагностики, відновлення особистого психічного здоров’я, психіатричних заходів та відмови від примусу і обмеження в психіатричних установах.