Loading

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na YouTube przygotowanego przez naszego partnera Mental Health Europe , w którym objaśnione zostało pojęcie niepełnosprawności psychospołecznej w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (UNCRP) i zmiany paradygmatu. Zmiana ta jest bardzo istotna, gdyż wiąże się z odejściem od podejścia biomedycznego w kierunku podejścia psychospołecznego. Zmiany, której pragniemy i o którą walczymy!
Zaproponowany przez nas film można obejrzeć z napisami polskimi i ukraińskimi.
Aby móc się odnaleźć wśród pojęć związanych ze zdrowiem psychicznym, przygotowaliśmy słowniczek.
Podejście biomedyczne – centralne miejsce zajmuje choroba (zaburzenie psychiczne), rozumiane jako zachowania poza „nomą” na skutek nierównowagi chemicznej mózgu. Zachowania te diagnozowane przez specjalistów według kryteriów DSM 5, ICD 11 korygowane są farmakoterapią. Peter Kinderman – były prezes British Psychological Society- określa aktualne KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE JAKO „niewłaściwe i nieludzkie, a nawet dziwaczne XXI w.”
Podejście psychospołeczne, czyli holistyczne spojrzenie na człowieka, uznające psychospołeczną istotę problemów zdrowia psychicznego (m.in. stresujące wydarzenia życiowe lub niekorzystne środowisko społeczne, ekonomiczne i kulturowe). Koncentruje się na wyzdrowieniu w środowisku/społeczeństwie przy wsparciu peer support.
Wsparcie Peer Suport polega na tym, że ludzie wykorzystują własne doświadczenia, aby pomagać sobie nawzajem. Wsparcie to różni się od innych form wsparcia tym, że osoba wspierająca to ktoś, kto był w podobnej sytuacji lub położeniu i może osobiście odnieść się do kroków, które chce podjąć inna osoba w kierunku wyzdrowienia. W przypadku wsparcia peer support poglądy i doświadczenia wszystkich osób są równie cenione, a nie uważane za lepsze lub ważniejsze od wiedzy innych osób.
W Polsce rolę pracowników świadczących tego rodzaju wsparcie pełnią Asystenci Zdrowienia.