Loading


 Tematem rozmowy jest podejście Otwartego Dialogu i jego niesamowita wartość i skuteczność w spotkaniach terapeutycznych.

Gośćmi podcastu są praktycy Otwartego Dialogu: psychiatra Ewa Rudzka-Jasińska oraz psycholog, terapeuta i prezes naszej Fundacji Człowiek Mateusz Biernat. Rozmowę prowadzi Martyna Jarząb, psycholożka, psychoterapeutka, prezeska Fundacji Wielogłosu. Wszystkie wymienione osoby dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.


Подкаст Фундації „Багатоголосся” в рамках кампанії „Зустрінемося в діалозі”

Тема розмови – підхід „Відкритого Діалогу” та його неймовірна цінність і ефективність у терапевтичних зустрічах. Гостями подкасту є практики „Відкритого Діалогу”: психіатр Ева Рудзька-Ясінська та психолог, терапевт і президент Фонду „Наша Людина” Матеуш Бєрнат. Модерує розмову Мартіна Яржонб, психолог, психотерапевт і президент Фонду „Багатоголосся”. Всі згадані люди діляться своїм досвідом та думками.