Loading

Dzisiaj chcemy zaprezentować Wam podcast część 2 Fundacja Wielogłosu  w ramach kampanii „Spotkajmy się w dialogu”. Tym razem będzie mowa o istocie Otwartego Dialogu, sieci wsparcia osoby będącej w kryzysie oraz zasadach na jakich zbudowane jest to innowacyjne podejście terapeutyczne.

Gośćmi podcastu są praktycy Otwartego Dialogu: psychiatra Ewa Rudzka-Jasińska oraz psycholog, terapeuta i prezes naszej Fundacji Człowiek Mateusz Biernat. Rozmowę prowadzi Martyna Jarząb, psycholożka, psychoterapeutka, prezeska Fundacji Wielogłosu. Wszystkie wymienione osoby pracują razem w Centrum Zdrowia Psychicznego i dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.

O potrzebie dialogu, o mocy terapii, o zdrowieniu.

Сьогодні ми хочемо представити вам другу частину подкасту Фундації „Багатоголосся” в рамках кампанії „Зустрінемося в діалозі”. Цього разу ми поговоримо про суть „Відкритого Діалогу”, мережу підтримки людини в кризі та принципи, на яких побудований цей інноваційний терапевтичний підхід.

Гостями подкасту є практики „Відкритого Діалогу”: психіатр Ева Рудзька-Ясінська та психолог, терапевт і президент Фонду „Наша Людина” Матеуш Бєрнат. Модерує інтерв’ю Мартіна Яржонб, психолог, психотерапевт і президент Фонду „Багатоголосся”. Всі згадані люди працюють разом у Центрі психічного здоров’я і діляться своїм досвідом та думками.

Про необхідність діалогу, про силу терапії, про зцілення.