Loading

Zdrowie psychiczne to nie tylko dobre samopoczucie – to przede wszystkim realizacja swoich planów/priorytetów, radzenie sobie ze stresem życiowym i aktywne uczestniczenie w rozwoju lokalnych społeczności.
Zdrowie psychiczne jest integralną częścią ogólnego stanu zdrowia
Zdrowie psychiczne nie sprowadza się tylko do jednostek czy rodzin
ale jest kluczowym warunkiem dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki i społeczeństwa otwartego na integrację społeczną.
Na zdrowie psychiczne mają wpływ aspekty osobiste i czynniki zewnętrzne, które odzwierciedlają stan naszego społeczeństwa, gospodarki, środowiska i uwarunkowania globalne. Poprawa zdrowia psychicznego to nie tylko wymóg społeczny, ale także ekonomiczny.
Więcej informacji znajdziesz na http://human-foundation.eu
____________________
Психічне здоров’я є невід’ємною частиною загального здоров’я
Психічне здоров’я – це не лише гарне самопочуття, а й реалізація планів та пріоритетів, подолання життєвих стресів та активна участь у розвитку місцевих громад.
Психічне здоров’я стосується не лише окремих людей чи сімей, воно є ключовою умовою для процвітання економіки та інклюзивного суспільства.
На психічне здоров’я впливають особистісні аспекти та зовнішні фактори, які відображають стан нашого суспільства, економіки, навколишнього середовища та глобальні умови. Покращення психічного здоров’я є не лише соціальною, але й економічною вимогою.