Loading

Mental Health Europe (MHE) to wiodąca, niezależna europejska sieć zajmująca się zdrowiem psychicznym i prawami człowieka. MHE ma na celu przyczynienie się do stworzenia Europy, w której zdrowie psychiczne i dobrostan każdego człowieka utrzymuje się przez całe życie.
W związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi w 2024 r. MHE przyjęło Manifest w celu ukierunkowania następnej kadencji i agend organów Unii Europejskiej (UE na lata 2024-2029).
Manifest Mental Health Europe koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach, które prezentujemy w grafikach!
______________
Mental Health Europe (MHE) – провідна незалежна європейська мережа з питань психічного здоров’я та прав людини. MHE прагне зробити свій внесок у розвиток Європи, в якій психічне здоров’я і благополуччя кожної людини підтримується протягом усього життя.
З огляду на майбутні європейські вибори у 2024 році, MHE прийняла Маніфест, який визначатиме наступний термін та порядок денний органів Європейського Союзу (ЄС) на 2024-2029 роки.
Маніфест „Психічне здоров’я Європи” фокусується на п’яти ключових сферах, які ми представляємо на графіку!