Loading

Jak rozmawiać z dziećmi o konfliktach zbrojnych?

W miarę eskalacji działań wojennych na Ukrainie, dzieci mogą zobaczyć i usłyszeć rzeczy o kryzysie w wiadomościach, co prowadzi do uczucia niepewności, niepokoju i strachu, które rodzice i opiekunowie muszą zająć, ostrzegają psychologowie Save the Children.

Ane Lemche, psycholog i doradca dziecięcy z Save the Children, powiedział, że dzieci na całym świecie mogą nie rozumieć w pełni, co dzieje się na Ukrainie i mogą mieć pytania dotyczące obrazów, historii i rozmów, na które są narażone.

Poprzednie badania Save the Children w takich konfliktach jak Irak i Syria ujawniły rozdzierające serce relacje dzieci przerażonych ostrzałem i atakami lotniczymi, niespokojnych o przyszłość i zrozpaczonych tym, że nie mogą chodzić do szkoły. Większość dzieci wykazywała oznaki poważnego emocjonalnego niepokoju.

„To, co dzieje się na Ukrainie, może być przerażające zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ignorowanie lub unikanie tematu może doprowadzić do tego, że dzieci poczują się zagubione, osamotnione i bardziej przestraszone, co może wpłynąć na ich zdrowie i samopoczucie. Istotne jest, aby prowadzić otwarte i szczere rozmowy z dziećmi, aby pomóc im przetworzyć to, co się dzieje” – powiedziała pani Lemche.

Eksperci z Save the Children dzielą się pięcioma narzędziami i wskazówkami, które opiekunowie mogą wykorzystać, aby podejść do rozmowy z dziećmi:

  1. ZNAJDŹ CZAS I SŁUCHAJ, KIEDY DZIECKO CHCE ROZMAWIAĆ

Daj dzieciom przestrzeń, aby powiedziały Ci, co wiedzą, jak się czują i aby zadały Ci pytania. Mogą mieć zupełnie inny obraz sytuacji niż Ty. Poświęć czas na wysłuchanie, co myślą, co widziały lub słyszały.

  1. DOSTOSUJ ROZMOWĘ DO DZIECKA

Podchodząc do rozmowy z dzieckiem, pamiętaj o jego wieku. Małe dzieci mogą nie rozumieć, co oznacza konflikt lub wojna i wymagają wyjaśnień dostosowanych do ich wieku. Należy uważać, aby nie tłumaczyć nadmiernie sytuacji ani nie wchodzić w zbyt wiele szczegółów, ponieważ może to niepotrzebnie niepokoić dzieci. Młodszym dzieciom może wystarczyć zrozumienie, że czasami kraje walczą. Starsze dzieci są bardziej skłonne zrozumieć, co oznacza wojna, ale nadal mogą skorzystać z rozmowy o sytuacji. Starsze dzieci są często bardziej zaniepokojone rozmowami o wojnie, ponieważ lepiej rozumieją niebezpieczeństwa niż młodsze dzieci.

  1. POTWIERDZIĆ ICH UCZUCIA

Ważne jest, aby dzieci czuły się wspierane podczas rozmowy. Nie powinny czuć się oceniane ani nie powinny lekceważyć swoich obaw. Kiedy dzieci mają szansę na otwartą i szczerą rozmowę o sprawach, które je denerwują, może to stworzyć poczucie ulgi i bezpieczeństwa.

  1. ZAPEWNIĆ JE, ŻE DOROŚLI NA CAŁYM ŚWIECIE CIĘŻKO PRACUJĄ, ABY ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM

Przypomnij dzieciom, że to nie jest ich problem do rozwiązania. Nie powinny czuć się winne, że bawią się, spotykają z przyjaciółmi i robią rzeczy, które sprawiają im radość. Zachowaj spokój, gdy podchodzisz do rozmowy. Dzieci często kopiują odczucia swoich opiekunów – jeśli jesteś niespokojny w danej sytuacji, są szanse, że Twoje dziecko również będzie niespokojne.

  1. DAJ IM PRAKTYCZNY SPOSÓB POMOCY

Wspieraj dzieci, które chcą pomagać. Dzieci, które mają możliwość pomocy osobom dotkniętym konfliktem, mogą poczuć, że są częścią rozwiązania. Dzieci mogą tworzyć zbiórki pieniędzy, wysyłać listy do lokalnych decydentów lub tworzyć rysunki wzywające do pokoju.

https://www.youtube.com/watch?v=unNY-ZJStvs

film z możliwością napisów w języku polskim i ukraińskim

 

#MentalHealthEurope

#MHE_UKR

#HumanFoundation

________________

 

Як говорити з дітьми про збройний конфлікт?

У міру ескалації військових дій в Україні діти можуть побачити і почути  в новинах інформацію про кризу, що призводить до виникнення у них почуття невпевненості, тривоги і страху, з якими батькам та опікунам необхідно боротися, попереджають психологи Save the Children.
Ane Lemche, дитячий психолог і консультант Save the Children, зазначила, що діти в усьому світі можуть не до кінця розуміти, що відбувається в Україні, і у них можуть виникати питання щодо зображень, історій і розмов, які вони можуть побачити.
Попередні дослідження Save the Children в таких конфліктах, як Ірак і Сирія, виявили жахливі розповіді дітей, які бояться обстрілів і авіаударів, занепокоєні майбутнім і розгублені тим, що не можуть ходити до школи. Більшість дітей мали ознаки серйозного емоційного розладу.
„Те, що відбувається в Україні, може лякати як дітей, так і дорослих. Ігнорування або уникнення цієї теми може призвести до того, що діти почуватимуться розгубленими, самотніми і ще більше наляканими, що може вплинути на їхнє здоров’я і благополуччя. Важливо вести відкриті та чесні розмови з дітьми, щоб допомогти їм зрозуміти те, що відбувається” – сказала пані Lemche.
Експерти Save the Children діляться п’ятьма інструментами та порадами, які можуть допомогти вихователям у розмовах з дітьми:

1. ЗНАЙДІТЬ ЧАС І ВИСЛУХАЙТЕ ДИТИНУ, КОЛИ ВОНА ХОЧЕ ПОГОВОРИТИ

Дайте дітям можливість розповісти вам про те, що вони знають, поділитись з вами як вони себе почувають, і поставити вам запитання. У них може бути зовсім інше сприйняття ситуації, ніж у вас. Знайдіть час,для того, щоб вислухати, що вони думають, бачили або чули.

2. АДАПТУЙТЕ РОЗМОВУ ДО ДИТИНИ

Під час розмови з дитиною пам’ятайте про її вік. Маленькі діти можуть не розуміти, що таке конфлікт або війна, і потребують пояснень відповідно до їхнього віку. Будьте обережні, щоб не пояснювати ситуацію надто докладно і не вдаватися до надмірних деталей, оскільки це може викликати у дітей надмірний стрес. Молодшим дітям можливо вистачить розуміння того, що іноді країни воюють. Старші діти, швидше за все, розуміють, що означає війна, але все одно можуть отримати користь від розмови про ситуацію. Старші діти часто з більшим занепокоєнням ставляться до розмов про війну, тому, що вони краще розуміють її небезпеку, ніж молодші діти.

3. ПІДТВЕРДЖУЙТЕ ЇХНІ ПОЧУТТЯ

Важливо, щоб під час розмови діти відчували підтримку. Вони не повинні відчувати, що їх засуджують або ігнорують їхні страхи. Коли діти мають можливість відкрито і чесно говорити про те, що їх бентежить, це може створити відчуття полегшення і безпеки.

4. ЗАПЕВНІТЬ ЇХ, ЩО ДОРОСЛІ В УСЬОМУ СВІТІ НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЮТЬ НАД ВИРІШЕННЯМ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Нагадайте дітям, що це не їхня проблема, яку вони повинні вирішувати. Вони не повинні відчувати провину за те, що веселяться, зустрічаються з друзями і роблять те, що їм приносить радість. Зберігайте спокій, коли розпочинаєте розмову. Діти часто копіюють почуття своїх вихователів – якщо ви не спокійний в даній ситуації є ймовірність того, що дитина теж буде не спокійна.

5. ЗАПРОПОНУЙТЕ ЇМ ПРАКТИЧНИЙ СПОСІБ ДОПОМОГИ.

Підтримайте дітей,які хочуть допомогти. Діти, які мають можливість допомогти тим, хто постраждав від конфлікту, можуть відчути себе частиною вирішення проблеми. Діти можуть створювати збори грошей, висилати листи до місцевих впливових людей або малювати картини, які спонукають до миру

https://www.youtube.com/watch?v=unNY-ZJStvs

Відео з можливістю увімкнення субтитрів польською та українською мовами .