Loading

Oddajemy w Wasze ręce Słowniczek pojęć związanych z pracą polityczną w zakresie zdrowia psychicznego

Niepełnosprawność psychospołeczna, deinstytucjonalizacja, CRPD review, transpozycja… oraz wiele innych pojęć, których znaczenie nie do końca jest dla nas jasne.

Słowniczek pojęć związanych z pracą polityczną w zakresie zdrowia psychicznego, jest odpowiedzią na potrzeby osób, które chciałyby poznać właściwą definicję pojęć związanych z prawem, odpowiednim nazewnictwem w obszarze zdrowia psychicznego.

Jeżeli uważasz, że zabrakło w nim jakiegoś istotnego hasła, napisz to nas! Na pewno uwzględnimi Twoją propozycję!

fundacja.czlowiek@gmail.com

Ten projekt został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze, a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM.