Loading

To, co przeżywają obecnie rodziny na Ukrainie, będzie miało niszczące konsekwencje dla całego pokolenia. Badania pokazują, że brutalne konflikty i narażenie na traumę zwiększają występowanie i rozpowszechnienie problemów ze zdrowiem psychicznym. Trauma jest wszechobecnym problemem zdrowia publicznego na świecie i wiąże się z ogromnymi kosztami dla jednostki i społeczeństwa. Jest to rzeczywiście jedna z najpilniejszych kwestii dotyczących zdrowia publicznego.
Kryzys ten będzie miał szczególny wpływ na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Te wrażliwe grupy będą potrzebowały wsparcia, aby poradzić sobie z traumą spowodowaną przez konflikt. Ich rodzice i ci, którzy się nimi opiekują, będą również potrzebowali zasobów edukacyjnych, aby być dobrze przygotowanym do rozmowy z nimi o traumie. Kluczowa jest dostępność zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego. Interwencje pierwszego stopnia, w tym programy „oparte na traumie” powinny być dostępne natychmiast, aby zaoferować strategie radzenia sobie i wzmocnić odporność.
Podczas projektowania interwencji w zakresie zdrowia psychicznego w miejscach dotkniętych konfliktem należy w pierwszej kolejności zająć się kwestią ograniczonej oferty usług i niechęci do dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego. Na szczęście wiele programów uwzględniających traumę jest tanich i skutecznych. Powinny one zostać niezwłocznie wprowadzone do usług w zakresie zdrowia psychicznego, aby pomóc dzieciom, nastolatkom i młodym ludziom w odbudowie i poprawie odporności i dobrostanu. Programy uwzględniające traumę obejmują interwencje dotyczące ciała i umysłu, takie jak mindfulness (techniki oddechowe i medytacja, ruch, kierowana wyobraźnia, a także interwencje twórcze wykorzystujące samoekspresję za pomocą słów i rysunków).
Opierając się na wielu dekadach badań i w zgodzie z wiodącymi światowymi ekspertami w dziedzinie traumy, takimi jak Bessel van der Kolk, Fundacja Człowiek podpisuje się pod opartym na prawach człowieka podejściem do opieki nad zdrowiem psychicznym w celu odzyskania zdrowia po traumie.
______________________________
Конфлікт в Україні та його вплив на психічне здоров’я
Те, що зараз переживають сім’ї в Україні, матиме руйнівні наслідки для цілого покоління. Дослідження показують, що насильницькі конфлікти і травми збільшують частоту і поширеність психічних розладів. Травма є поширеною проблемою громадського здоров’я в усьому світі і коштує величезних втрат для людини і суспільства. Це справді одна з найактуальніших проблем громадського здоров’я.
Ця криза матиме особливий вплив на психічне благополуччя дітей та молоді. Ці вразливі групи потребують підтримки, щоб впоратися з травмою, спричиненою конфліктом. Їхнім батькам і тим, хто піклується про них, також знадобляться освітні ресурси, щоб бути добре підготовленими до розмови з ними про травму.
Наявність психіатричної та психосоціальної підтримки має вирішальне значення. Заходи першого рівня, включно з програмами, що враховують травму, повинні бути доступні негайно, щоб запропонувати стратегії подолання та зміцнити життєстійкість.
При розробці заходів з охорони психічного здоров’я в умовах конфлікту в першу чергу слід вирішити проблему обмеженого надання послуг і небажання звертатися до служб охорони психічного здоров’я. На щастя, багато травмоінформованих програм є недорогими та ефективними. Їх слід негайно впроваджувати в роботу служб охорони психічного здоров’я, щоб допомогти дітям, підліткам і молодим людям відновитися, підвищити життєстійкість і благополуччя. Програми, що враховують травму, включають в себе втручання на рівні „розум-тіло”, такі як усвідомленість (дихальні техніки та медитація, рух, керована уява та творчі втручання з використанням самовираження через слова та малюнки).
Спираючись на десятиліття досліджень і дотримуючись думки провідних світових експертів у галузі травми, таких як Бессель ван дер Колк, Фонд „Людина” дотримується підходу до охорони психічного здоров’я, заснованого на дотриманні прав людини.
психічного здоров’я для відновлення після травми.