Loading

Co to jest pop-psychologia?
 
Pop-psychologia to uproszczony, dostępny dla masowego odbiorcy sposób przekazu teorii i praktyk psychologicznych. Głównym kanałem rozpowszechnienia są media społecznościowe, vlogi, publikacje, ebooki i filmy. Przekaz jest skoncentrowany na łatwo przyswajalnych, często sensacyjnych treściach, które odbiorca rozumie i opiera się często na popularnych mitach, stereotypach i uproszczonych interpretacjach psychologicznych tematów.
 
Czy pop-psychologia jest szkodliwa?
 
Pop-psychologia to oszałamiająca mieszanka faktów i mitów psychologicznych, która trwale przeniknęła do naszej codzienności (Lilienfeld, Lynn, Ruscio, Beyerstein, 2010).
 
Koncepcja pop-psychologii związana jest z ruchem rozwoju osobistego w latach 50. I 60. w Stanach Zjednoczonych. Jest to zjawisko, które budzi skrajne emocje.
Z pozytywnych stron pop-psychologii można zauważyć, że dzięki masowemu rozpowszechnianiu treści dot. zdrowia psychicznego, wiele terminów takich jak „depresja”, „introwersja”, „ekstrawersja”, „inteligencja emocjonalna” czy „prokrastynacja”, przedostało się do szerszego grona odbiorców. Wcześniej te pojęcia w ogóle nie funkcjonowały w opinii publicznej, co przyczyniało się do stygmatyzacji tej grupy osób.
 
W Polsce, zwłaszcza w szkołach, nie są prowadzone zajęcia z psychologii dla dzieci, młodzieży. Dzisiejsze społeczeństwo dużą część wiedzy pozyskuje za pomocą Internetu. Wiedza pozyskana w sposób kompaktowy, pozwala zwiększyć swoją świadomość i pozyskać choćby podstawowe informacje na konkretny temat. Nawet dla tych, którzy dobrze już go znają, będzie to nowa perspektywa, nowe spojrzenie na sprawę.
 
Naszym zdaniem
 
Może się zdarzyć, że źle opracowany materiał o podłożu psychologicznym spowoduje, że do ogólnej świadomości przedostaną się mity, które będą działać na niekorzyść.
 
Ale należy pamiętać, że istnieją również wartościowe pozycje, treści, które dzięki
swojej formie i skrótowemu przedstawieniu, mogą wspomóc osobę poszukującą informacji i ukierunkować ją w poszukiwaniu profesjonalnego wsparcia.
 
Ważna jest zatem umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania rzetelnej wiedzy
i weryfikacja źródeł pochodzenia informacji.
 
#MH_UKR
#HumanFoundation
#FundacjaCzłowiek
#WsparcieDlaUkrainy
#mentalhealth
#poppsychologia
 
______________
 
ПОП-ПСИХОЛОГІЯ
Поп-психологія – це спрощений спосіб комунікації психологічних теорій і практик, доступний для масової аудиторії. Основними каналами поширення є соціальні мережі, відеоблоги, публікації, електронні книги та відео. Меседж сфокусований на легкозасвоюваному, часто сенсаційному контенті, який зрозумілий аудиторії і часто базується на популярних міфах, стереотипах та спрощених інтерпретаціях психологічної тематики.
 
Чи шкідлива поп-психологія?
 
Поп-психологія – це заплутана суміш психологічних фактів і міфів, яка міцно увійшла в наше повсякденне життя (Lilienfeld, Lynn, Ruscio, Beyerstein, 2010).
Поняття поп-психології пов’язане з рухом за особистісний розвиток у 1950-х і 1960-х роках у США. Це явище, яке викликає екстремальні емоції. З позитивних сторін поп-психології можна відзначити, що завдяки масовому поширенню контенту про психічне здоров’я багато термінів, таких як „депресія”, „інтроверсія”, „екстраверсія”, „емоційний інтелект” або „прокрастинація”, потрапили до ширшої аудиторії. Раніше ці терміни взагалі не функціонували в громадській думці, що сприяло стигматизації цієї групи людей.
 
У Польщі, особливо в школах, немає уроків психології для дітей та молоді. Сучасне суспільство значну частину знань отримує через Інтернет. Знання, отримані в компактному вигляді, дозволяють підвищити свою обізнаність і отримати хоча б базову інформацію на конкретну тему.
Навіть для тих, хто вже добре її знає, це буде новий погляд, нове розуміння.
 
На нашу думку
Може статися так, що погано опрацьований матеріал з психологічним підґрунтям призведе до того, що в масову свідомість просочаться міфи, які будуть працювати не на користь. Але слід пам’ятати, що існують також цінні речі, зміст яких завдяки своїй формі та стислому викладу може підтримати людину, яка шукає інформацію, та скерувати її до пошуку професійної підтримки. Тому важливо вміти критично мислити, шукати достовірні знання та перевіряти джерела інформації.