Loading

Członkowie Fundacji Człowiek współautorami artykułu w specjalistycznym wydawnictwie naukowym Ethics International Press!
Polski tytuł artykułu to: „Połączenie wsparcia z wykorzystaniem podobnych doświadczeń, emocjonalnej reanimacji eCPR i Otwartego dialogu umożliwia powrót do zdrowia w schizofrenii”. Artykuł został opublikowany w serii Ethics International Press Critical Psychology and Critical Psychiatry w jego piątym tomie pt. „Praktyczne alternatywy dla psychiatrycznego modelu choroby psychicznej” strony: 207–216.
Opis serii Practical Alternatives: Zrozumienie obecnych systemów psychologii i psychiatrii jest niezwykle ważne. Podobnie jak poszukiwanie alternatyw. Seria Psychologii Krytycznej i Psychiatrii Krytycznej prezentuje rozdziały zamówione przez międzynarodowych ekspertów na wiele różnych niezbadanych tematów. Jest to seria dla badaczy zdrowia psychicznego, nauczycieli i praktyków, dla rodziców i zainteresowanych czytelników świeckich oraz dla każdego, kto próbuje zrozumieć lęk, depresję i inne trudności emocjonalne.
Practical Alternatives dostarcza praktycznych i możliwych do wdrożenia alternatyw do diagnozowania psychiatrycznego. Dyskusje te zostaną osadzone na wyjątkowym tle, jakim jest opieka zarządzana i współczesny system opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Znajdujemy tutaj również przegląd światowych praktyk, które powstały w różnych kulturach i w wyniku różnych alternatywnych ram. Celem tej książki jest dostarczenie ludziom, w tym badaczom i studentom medycyny i psychiatrii, praktycznych i zróżnicowanych podejść klinicznych, które mogą wykorzystać, unikając konieczności polegania na diagnozach psychiatrycznych.