Loading

Mental Health Europe “Mental health —power of language”
„Diagnoza medyczna to proces określania, która choroba lub stan wyjaśnia objawy i ogólne funkcjonowanie danej osoby. Informacje wymagane do postawienia diagnozy medycznej są zazwyczaj zbierane na podstawie wywiadu i badania fizycznego osoby szukającej opieki medycznej.
Diagnoza psychiatryczna jest inna, ponieważ objawy fizycznenie muszą być obecne, ani nie ma testów biologicznych rozstrzygających o problemach zdrowia psychicznego.
Jednakże badania krwi i inne badania mogą być ważne dla wykluczenia podstawowych przyczyn somatycznych, gdy osoba konsultuje się z powodu problemu zdrowia psychicznego. Pracownicy służby zdrowia stawiający diagnozę psychiatryczną muszą polegać na opisie myśli i uczuć danej osoby oraz
na obserwacji jej zachowania”.
Diagnoza psychiatryczna może mieć decydujący wpływ na to, kto jest zatrudniany do pracy, kto może mieć licencję na wykonywanie zawodu prawnika lub lekarza, pilotowanie samolotu, posiadanie ubezpieczania na życie lub sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi (decydować czy kobieta jest dobrą matką czy nie).
Piętno związane z diagnozą psychiatryczną może zrujnować lub zakończyć czyjąś karierę. Ludzie, którzy nigdy nie popełnili przestępstwa, są mimowolnie zamykani w instytucjach szpitalnych na kilka dni, tygodni, lat lub nawet na całe życie z powodu diagnozy psychiatrycznej.
Osoby, które popełniły przestępstwa, są zwalniane z odpowiedzialności jako niewinne z powodu niepoczytalności z powodu diagnozy psychiatrycznej. Według nas, diagnoza psychiatryczna jest nienaukowa, arbitralna i nierzetelna i nigdy nie powinna być podstawą do podejmowania decyzji
o życiu człowieka.
Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”
_______________
„Медичний діагноз – це процес визначення, яке захворювання або стан пояснює симптоми та загальне функціонування людини. Інформація, необхідна для постановки медичного діагнозу, зазвичай збирається з історії хвороби та фізичного обстеження людини, яка звертається за медичною допомогою.
Психіатричний діагноз відрізняється тим, що фізичні симптоми не обов’язково повинні бути присутніми, а біологічні тести не є беззаперечним доказом психічних проблем. Однак аналізи крові та інші дослідження можуть бути важливими для виключення основних соматичних причин, коли людина звертається до лікаря з приводу психічних розладів. Медичні працівники, які ставлять психіатричний діагноз, повинні покладатися на опис думок і почуттів людини, а також на спостереження за її поведінкою”.
Психіатричний діагноз може мати вирішальний вплив на те, кого приймають на роботу, хто може отримати ліцензію на юридичну або медичну практику, право керувати літаком, мати страхування життя або опікунство над дітьми (вирішувати, чи є жінка хорошою матір’ю чи ні). Стигма, пов’язана з психіатричним діагнозом, може зруйнувати або завершити чиюсь кар’єру. Люди, які ніколи не скоювали злочинів, через психіатричний діагноз примусово замикаються в лікарняних закладах на дні, тижні, роки або навіть на все життя. Людей, які скоїли злочини, виправдовують як невинних через неосудність за психіатричним діагнозом.
На нашу думку, психіатричний діагноз є ненауковим, довільним і недостовірним і ніколи не повинен бути підставою для прийняття рішень щодо життя людини.