Loading

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów, matur, ocen końcoworocznych. Z pewnością jest to stresujący okres i może wywoływać wiele konfliktów lub przykrych sytuacji. Zapraszamy do lektury „Jak wspierać nastolatka”, która jest jednym z licznych rozdziałów naszego świetnego„Poradnika dla rodziców dzieci i młodzieży”! Jest to zbiór porad skupionych wokół rodzicielstwa i wyzwań z nim związanych. Cenne kompendium wiedzy dot. komunikacji i zdrowia psychicznego dziecka, młodzieży oraz rodzica.
________
Швидко наближається час іспитів, заліків та випускних оцінок. Це, безумовно, стресовий час і може стати причиною багатьох конфліктів або неприємних ситуацій. Запрошуємо вас прочитати „Як підтримати підлітка”, який є одним з багатьох розділів нашого чудового „Посібника для батьків дітей та підлітків”! Це збірка порад, присвячених батьківству та його викликам. Цінний довідник з питань спілкування та психічного здоров’я для дітей, підлітків та батьків.