Loading

Zdrowie psychiczne w sytuacjach kryzysowych cz. I – II
Przedstawiamy Wam podstawowe koncepcje i najlepsze praktyki w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (Mental Health and Psychosocial Support – MHPSS) będące odpowiedzią na wybuch wojny na Ukrainie i kryzys uchodźczy. Niemniej jednak te praktyki dotyczą każdej sytuacji kryzysu wywołanego zbrojną agresją na dane terytorium.
Kluczowe źródła:
IASC Guidelines for MHPSS in Emergency Settings – https://interagencystandingcommittee.org/…/IASC…
Arkusz informacyjny WHO na temat zdrowia psychicznego w sytuacjach kryzysowych – https://www.who.int/…/detail/mental-health-in-emergencies
Pakiet rzeczniczy. Wytyczne IASC dla MHPSS w sytuacjach kryzysowych – https://interagencystandingcommittee.org/…/1304936629…
Podstawowy pakiet usług w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego https://mhpssmsp.org/en
Психічне здоров’я в кризових ситуаціях частина ІІ
Ми знайомимо вас з основними поняттями та найкращими практиками
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) у відповідь на початок війни в Україні та кризу біженців. Втім, ці практики застосовні до будь-якої кризової ситуації, спричиненої збройною агресією проти певної території.
Основні джерела:
Керівництво МПК з ПЗПСП в умовах надзвичайних ситуацій – https://interagencystandingcommittee.org/…/IASC…
Інформаційний бюлетень ВООЗ про психічне здоров’я в надзвичайних ситуаціях – https://www.who.int/…/detail/mental-health-in-emergencies
Адвокаційний пакет. Керівництво МПК з ПЗПСП в умовах надзвичайних ситуацій – https://interagencystandingcommittee.org/…/1304936629…
Базовий пакет послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки https://mhpssmsp.org/en