Loading

„Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.” A. Kępiński
Nad swoimi lękami/obawami można pracować.
Oto kilka ogólnych wskazówek:
1. Słowa mają znaczenie
– Nie mów „nie mogę”, mów: „mogę” lub „nie chcę”
– Nie mów „spróbuję”, mów: „decyduję się”, „zrobię”
– Nie mów „porażka”, mów: „wynik”, „rezultat”
– Nie mów ”poświęcam się”, „muszę”, mów: „wybieram”, „chcę”, „nie muszę”
– Nie mów: „zawsze”, „nigdy”, „nikt” np.: „nikt mnie nie lubi”
2. Nastrój ma znaczenie – kiedy przeżywamy silny lęk powinniśmy dążyć do neutralnych emocji. Możemy je osiągnąć poprzez naukę metod relaksacji i kontroli oddechu.
3. Obraz samego siebie ma znaczenie
4. Pewność siebie ma znaczenie
5. Bilans zysków i strat związanych z lękiem ma znaczenie
„Odwaga nie polega na braku lęku, ale na umiejętności działania mimo niego.” M. Juchnik
Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”
______________________
„Чим більший стан внутрішнього розбиття у людини, відчуття власної слабкості, невпевненості та страху, тим більша туга за чимось, що могло б зібрати її докупи, надати їй впевненості та віри у власні сили”. A. Kępiński
Над своїми страхами/тривогами можна працювати. Ось кілька загальних порад:
1. слова мають значення
– Не кажіть „я не можу”, скажіть: „я можу” або „я не хочу”
– Не кажіть „я спробую”, кажіть „я вирішу”, „я зроблю”
– Не кажіть „невдача”, кажіть: „результат”, „успіх”
– Не кажіть „я жертвую”, „я мушу”, кажіть: „я обираю”, „я хочу”, „я не мушу”
– Не кажіть „завжди”, „ніколи”, „ніхто”, наприклад „я нікому не подобаюсь”
2. Настрій має значення – коли ми відчуваємо сильну тривогу, ми повинні прагнути до нейтральних емоцій. Цього можна досягти, навчившись методам релаксації та контролю дихання.
3. Важливе значення має самооцінка
4. Впевненість у собі
5. Важливий баланс досягнень і втрат, пов’язаних із тривогою
„Сміливість – це не відсутність страху, а здатність діяти всупереч йому”. М. Ючник