Loading

Podążając za słowami Mental Health Europe i w nawiązaniu do znaczenia słów w naszym życiu i ich implikacją na nasz dobrostan podejmujemy temat:
Normalność i zdrowie psychiczne: Rola języka
Jak słowa wpływają na nasze postrzeganie normalności i zdrowia psychicznego?
Udowodniono, że słowa, których używamy do mówienia o czymś konkretnym, wpływają na jego postrzeganie przez nas.
Dr Zsofia Demjen, Elena Semino i Rose Hendricks przeprowadziły eksperyment, w którym podzieliły się historiami o ludziach chorych na raka i ludziach doświadczających depresji z dwiema różnymi grupami osób.
W pierwszej grupie używali w tekście metafor związanych z „wojną”, „bitwą” i „przemocą”, podczas gdy w drugiej używali metafor związanych z „podróżą” i „podróżowaniem”
Wyniki pokazały, że pierwsza grupa miała tendencję do myślenia o życiu danej osoby w mniej pozytywnych kategoriach, a jej szanse na wyzdrowienie nie były tak duże – w przeciwieństwie do drugiej grupy, która miała bardziej pozytywne i pełne nadziei postrzeganie doświadczeń przedstawionych w historii.
Definicje problemów ze zdrowiem psychicznym są powiązane z naszym kulturowym poczuciem normalności, które stale się zmienia.
Lisa Appignanesi w swojej książce: Mad, Bad and Sad (2008) opisuje zdrowie psychiczne jako produkt subtelnego przenikania się perspektywy kulturowej i przesuniętej rzeczywistości biologicznej.
Wyjaśnia również, w jaki sposób bieżące definicje męskości i kobiecości oraz to, co się z nimi wiąże, ściśle wpływają na definicję „szaleństwa” w tym samym okresie – która z kolei zmienia się w czasie.
Więc co jest „normalne” w zdrowiu psychicznym?
Doświadczanie depresji jest często określane jako „stale obniżony nastrój, ciągły smutek, brak radości życia, beznadziejność, trudności w podejmowaniu decyzji, płaczliwość lub poczucie winy”.
Stąd normalność jest domyślnie konstruowana jako doświadczenie, w którym cieszymy się życiem, nie czujemy się płaczliwi ani winni, gdzie możemy łatwo podejmować decyzje, czy jesteśmy optymistyczni i pełni nadziei przez cały czas.
Ale czy to naprawdę oddaje nasze doświadczenie normalności?
Możesz dowiedzieć się więcej w 4 odcinku serii Podcastów MHE – Empowering Minds”: https://spotifyanchor-web.app.link/e/g2HBpt0EvBb
Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”
_________________
Наслідуючи слова Mental Health Europe та зважаючи на важливість слів у нашому житті та їхній вплив на наше благополуччя, ми розпочинаємо розмову на цю тему:
Нормальність і психічне здоров’я: Роль мови
Як слова впливають на наше сприйняття нормальності та психічного здоров’я?
Доведено, що слова, які ми використовуємо, щоб говорити про щось конкретне, впливають на наше сприйняття цього.
Доктор Жофія Дем’єн, Олена Семіно та Роуз Хендрікс провели експеримент, в якому вони поділилися історіями про людей, хворих на рак, та людей, які переживають депресію, з двома різними групами людей.
У першій групі вони використовували в тексті метафори, пов’язані з „війною”, „битвою” і „насильством”, а в другій групі – метафори, пов’язані з „подорожжю” і „мандрівкою”.
Результати показали, що перша група була схильна думати про життя людини в менш позитивних термінах, і що їхні шанси на одужання були не такими високими – на відміну від другої групи, яка мала більш позитивне і обнадійливе сприйняття досвіду, описаного в історії.
Визначення проблем психічного здоров’я пов’язані з нашим культурним відчуттям нормальності, яке постійно змінюється.
Ліза Апіньянезі у своїй книзі „Божевільний, поганий і сумний” (2008) описує психічне здоров’я як продукт тонкого переплетення культурних перспектив і мінливих біологічних реалій.
Вона також пояснює, як сучасні визначення маскулінності та фемінінності та їхні наслідки тісно пов’язані з визначенням „божевілля” за той самий період – яке, своєю чергою, змінюється з часом.
То що ж є „нормальним” у психічному здоров’ї?
Переживання депресії часто визначають як „постійно пригнічений настрій, постійний смуток, відсутність задоволення від життя, безнадія, труднощі з прийняттям рішень, плач або почуття провини”.
Таким чином, нормальність неявно конструюється як досвід, коли ми насолоджуємося життям, не відчуваємо плачу чи провини, коли ми можемо легко приймати рішення або завжди оптимістичні та сповнені надії.
Але чи справді це відображає наш досвід нормальності?
Ви можете дізнатися більше в 4 епізоді серії подкастів MHE Podcast – „Розширення можливостей”: https://spotifyanchor-web.app.link/e/g2HBpt0EvBb