Loading

Lato w pełni!
Chcielibyśmy się z Wami podzielić pewną ciekawostką, w odniesieniu do cyklu naszych postów o znaczeniu słów, języka, który używamy.
Pewien japoński badacz – Masaru Emoto, prowadził przez 12 lat badania naukowe nad wodą. Udowodnił w swoich eksperymentach, że woda może magazynować informacje, uczucia i stany świadomości, a także że reaguje na nasze myśli i słowa, które następnie potrafi odzwierciedlić.
W zależności od tego, jakie wysyłano słowa podczas doświadczeń w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu kształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne.
Zdaniem badacza woda reaguje na warunki środowiska, zanieczyszczenie, muzykę i modlitwę a także myśli i słowa które w niesamowity sposób wpływają na kształt kryształów.
Poprzez wizualizację, czyli zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni Celsiusa, stwierdził, że woda gromadzi informacje, co więcej ludzkie emocje mają ogromny wpływ na wodę. Rezultatem jego eksperymentów są fotografie powiększonych 400-krotnie kryształów wody. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślom krystalizują się w piękne, symetryczne formy, w odróżnieniu do tych, które poddane negatywnemu myśleniu lub negatywnym słowom są brzydkie, nieregularne, rozszczepione.
Zastanówmy się zatem jak wygląda woda w naszym organizmie, gdy przepełniona jest ona stresem a także agresją. Oglądamy często brutalne programy i filmy, a także słuchamy „ostrej i pobudzającej” muzyki. Do tego dochodzą negatywne wiadomości w radiu, jak również w telewizji. Czy nasza wewnętrzna woda jest zatem „poukładana”? Warto się nad tym zastanowić.
Woda stanowi około 70% składu organizmu dorosłego człowieka. Teza, że woda może swoimi wibracjami wpływać na nasz organizm i my możemy wibracją myśli i słów wpływać na wodę, otwiera ogromny obszar możliwości.
Projekt MH_UKR został wsparty przez Europejski Program na rzecz Integracji i Migracji (EPIM), wspólną inicjatywę Sieci Fundacji Europejskich (NEF). Wyłączna odpowiedzialność za projekt spoczywa na organizatorze (organizatorach), a treść nie musi odzwierciedlać stanowisk EPIM, NEF lub Fundacji Partnerskich EPIM”
______
Літо в самому розпалі.
Ми хотіли б поділитися з вами цікавим фактом, у зв’язку з нашою серією постів про значення слів, про мову, якою ми користуємося.
Японський дослідник Масару Емото протягом 12 років проводив наукові дослідження води. У своїх експериментах він довів, що вода може зберігати інформацію, почуття і стани свідомості, і що вона реагує на наші думки і слова, які потім може відображати.
Залежно від того, які слова були надіслані краплині води під час експериментів, її кристали при заморожуванні формувалися в абсолютно різні кристалічні форми.
За словами дослідника, вода реагує на умови навколишнього середовища, забруднення, музику і молитву, а також на думки і слова, які мають дивовижний вплив на форму кристалів.
За допомогою візуалізації, тобто заморожування зразка води при температурі -5 градусів за Цельсієм, він виявив, що вода збирає інформацію; крім того, людські емоції мають величезний вплив на воду. Результати його експериментів – фотографії кристалів води, збільшені в 400 разів. Зразки води, попередньо піддані позитивним словам або думкам, кристалізуються в красиві, симетричні форми, на відміну від тих, що піддані негативним думкам або негативним словам – некрасиві, нерівні, розколоті.
Тож давайте розглянемо, як виглядає вода в нашому організмі, коли вона наповнена стресом, а також агресією. Ми часто дивимося програми та фільми про насильство, слухаємо „жорстку та стимулюючу” музику. До цього додаються негативні повідомлення по радіо та телебаченню. Тож чи наша внутрішня вода „відсортована”? Варто замислитися над цим.
Вода становить близько 70% тіла дорослої людини. Теза про те, що вода може впливати на наше тіло своїми вібраціями, а ми можемо впливати на воду своїми думками і словами, відкриває широке поле можливостей